Pozabljeno geslo

V polje vpišite uporabniško ime, s katerim ste registrirani v ePortal. Na vaš e-naslov vam bomo poslali novo geslo.

Za kontrolno številko uporabite številko prejetega računa. (Za UNP račun zadnjih 9 mest 6310-281-205900001)

Prosimo, da v polje spodaj vnesete znake s slike.

Captcha

©2019 Vse pravice pridržane Plinarna Maribor d. o. o.